Samstag, 27. Juli 2013

Λινάρια -Linaria vulgarisΛινάρια -Linaria vulgaris-Scrofulariaceae Linum usitatissimum -.
Είναι φυτό που ζει πολλά χρόνια.
Παίρνει ύψος ώς 80 έκ.
Έχει στελέχη δρθια μέ πολλά φύλλα «έπαλλάσσοντα» μέ χρώμα ελαφρά γαλάζιο.
Άνθη ζωηρώς κίτρινα.
Συναντούμε τήν Λινάρια αυτή, μεταξύ πολλών άλλων εΙδών σέ ακαλλιέργητα μέρη σέ δλη τήν Ελλάδα.
Τό φυτό αυτό μέ τό τσάι του παρέχει στόν οργανισμό του άνθρωπου τά πολύτιμα στοιχεία: σίδηρο, μαγνήσιο, καί ασβέστιο.
Είναι αρκετά γνωστό τό λινάρι, δχι τόσο τό φυτό, δσο οί σπόροι του (ό λιναρόσπορος) πού αυτοί άλλωστε αποτελούν τό μέρος του φυτού πού χρησιμοποιείται ώς θεραπευτικό.
Οί σπόροι του λιναριού είναι καθαρτικοί, μαλακτικοί.
Είναι πασίγνωστη ή χρήση τους μέ ζεστά καταπλάσματα.
Είναι ακόμη ο λιναρόσπορος ελαφρά διουρητικός.
Ώς τσάι συνίσταται στις παθήσεις τής κοιλίας άπό φλογώσεις καί στίς αρρώστιες τών νεφρών, τής κύστεως, του εκζέματος, τών λειχήνων, καί τών πόνων του σικοτιοβ καί τής χολής.
Περιέχουν οί λιναρόσποροι: γλοιώδη ουσία καί λάδι σταθερό άποξηραντικό.
Καί αλάτια, ζάχαρη, άμυλο, κερί, ρητίνη φυτικό λεύκωμα.
Τό λάδι του είναι όλεικόν, λινολεικόν καί κυρίως, λινολενικόν.

Χρησιμοποιείται: Εσωτερικώς: 2 κουταλάκια σπόροι τήν ήμερα.
"Ως τσάι (10 - 20 γραμ.
στά 1000 νερό).
Έξωτερικώς : αλεύρι τών σπόρων μέ κατάπλασμα (λινάλευρο 4, βραστό νερό 15).
Συνίσταται για τήν τακτοποίηση τών «κενώσεων» νά παίρνωνται κάθε πρωι μέχρι θεραπείας μιά κουταλιά σπόροι κοπανισμένοι σέ ενα ποτήρι νερό.
Πρακτικώς, χρησιμοποιούν δνα μίγμα λινόλαδου καί κόκκινου κρασιου κατά τών πληγών ώς έπουλωτικό.
λινάρι, για πέτρα στη χολή, ίκτερο, βρογχικά.  βήχα, δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες, πέτρες χολής.
Λιναρόσπορος / λιναροσπορέλαιο
Ο λιναρόσπορος και το παραγώμενο λιναροσπορέλαιο, είναι μέλη της οικογένειας
Linaceae, του γένους Linum.
Χρησιμοποιούμενα μέρη:
-ο ίδιος ο σπόρος
Δράση:
-κατά της δυσκοιλιότητας! (μόνο ο λιναρόσπορος)
-κατά του καρκίνου του μαστού (μόνο ο λιναρόσπορος)
-κατά του διαβήτη (μόνο ο λιναρόσπορος)
-κατά της καρδιακής νόσου
-κατά της υπέρτασης (μόνο ο λιναρόσπορος)
-κατά της υψηλής χοληστερόλης ή τριγλυκεριδίων
-κατά του
HIV/AIDS
-κατά της νευροπάθειας /
lupus nephritis (μόνο ο λιναρόσπορος)
-κατά της μασταλγίας λόγω εμμηνορρυσίας (μόνο ο λιναρόσπορος)
-Υπάρχουν ικανοποιητικά επιστημονικά στοιχεία κατά της χρήσης του για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
Δοσολογία:
Δεν υπάρχουν προτυποποιημένα ή καλά μελετημένα δοσολογικά σχήματα για το λιναρόσπορο, ενώ παραδοσιακά έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες δοσολογίες.
-Υγρό - 1 κ.σ. χτυπημένου (όχι αλεσμένου) λιναρόσπορου σε 180-360
ml υγρού, τρεις φορές την ημέρα, λήψη από το στόμα
-Σκόνη, αλεύρι, διαλυτές ίνες - 50
g καθημερινά αλεσμένου ωμού λιναρόσπορου (ισοδυναμούν με 250 mg λιναροσποράλευρου) μέχρι τέσσερις εβδομάδες
-Για δυσκοιλιότητα χρησιμοποιούμε 3 κ.σ. σπόρων σε 10πλάσια ποσότητα νερού.
Πιθανές παρενέργειες:
-εξάνθημα, αδυναμία, ασταθές βάδισμα, κνησμός, δακρύρροια, ρινική συμφόρηση, φτέρνισμα, παράλυση, επιληπτικές κρίσεις, βραχύπνοια, μειωμένη πίεση, ναυτία, εμετός, στομαχικός πόνος, παρατεταμένη διάρροια, μανία ή υπομανία, αυξημένα επίπεδα σακχάρου, καρκίνος του προστάτη, γαστρεντερική δυσφορία
~ Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία υπερ της χρήσης του ~
G
Linaria Linaria vulgaris-Scrofulariaceae-Linum usitatissimum -.
Pflanze lebt viele Jahre.
Es dauert eine maximale Höhe von 80 cm.
Hat Führungskräfte drthia mehrere Blätter "epallassonta" mit Farbe hellblau.
Blumen hell gelb.
Nehmen Sie dieses Linaria, unter vielen anderen Arten in unbebauten Plätze ol Griechenland.
Diese Pflanze mit Tee versorgt den Körper der Menschen die kostbaren Elemente: Eisen, Magnesium und Kalzium.
Es ist bekannt, Flachs, nicht so sehr das Werk JAHR Seine Samen (Leinsamen), wo sie auch sind die Teile der Pflanze als therapeutisches verwendet.
Leinsamen sind Abführmittel, Weichmacher.
Ist bekannt, betreiben sie warm Umschläge.
Es wird sogar Leinsamen leicht harntreibend.
Als Tee besteht bei Erkrankungen des Bauches durch Entzündungen und Erkrankungen der Nieren, der Blase, Ekzeme, Flechten und die Schmerzen sikotiov und Galle.
Enthalten Leinsamen: Schleimstoffe und Öl festen Trockenmittel.
Und Salze, Zucker, Stärke, Wachs, Harz, pflanzliche Albumin.
Das Öl ist Ölsäure, Linolsäure-und Linolensäure besonders.

Gebraucht: Intern: 2 Esslöffel Samen Tag.
"Als Tee (10 bis 20 g
Wasser auf 1000).
Extern: die Samen mit Mehl Umschlag (4 linalefro kochendem Wasser 15).
Empfohlen für die Organisation der "Stuhl" pairnontai werden jeden Morgen einen Löffel zerstoßenen Samen in einem Glas Wasser zu behandeln.
Praktisch mit RSA linoladou Mischung und Rotwein auf den Wunden als Heilung.
Flachs für Gallensteine, Gelbsucht, Bronchitis.
Husten, Verstopfung, Hämorrhoiden, Gallensteine.
Leinsamen / Leinöl
Die Leinsamen und Leinöl hergestellt ist, Familienmitglieder Linaceae, der Gattung Linum.
Gebrauchte Teile:
-Das gleiche Saatgut
Aktion:
-Gegen Verstopfung! (Nur Leinsamen)
-Gegen Brustkrebs (nur Leinsamen)
Vor-Diabetes (nur Leinsamen)
Anti-Herz-Krankheit
-Gegen Hypertonie (nur Leinsamen)
Vor High-Cholesterin oder Triglyceride
-Gegen HIV / AIDS
Vor-Neuropathie / Lupus Nephritis (Leinsamen nur)
-Gegen Mastalgie durch die Menstruation (nur Leinsamen)
Es gibt gut wissenschaftlichen Beweise gegen seine Verwendung für die Behandlung von Prostatakrebs
Dosierung:
Es gibt keine standardisierten oder gut untersucht Therapien für Leinsamen und traditionell verwendet wurden verschiedene Dosierungen.
-Flüssigkeit - 1 EL verbeult (nicht gemahlen) Leinsamen in 180-360 ml Flüssigkeit, dreimal am Tag, oral
-Pulver, Mehl, lösliche Ballaststoffe - 50 g rohen Leinsamen täglich (entsprechend 250 mg linarosporalefrou) bis 4 Wochen
-Für Verstopfung verwenden 3 EL Saatgut in der 10fachen Menge Wasser.
Mögliche Nebenwirkungen:
-Rash, Schwäche, Gangunsicherheit, Juckreiz, tränende Augen, verstopfte Nase, Niesen, Lähmungen, Krämpfe, Atemnot, verminderte Druck, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, anhaltende Diarrhöe, Manie oder Hypomanie, erhöhte Blutzuckerwerte, Prostatakrebs, Magen-Darm-
Beschwerden
~ Es ist wissenschaftlich nachgewiesen für die Verwendung von ~
Linaria-Linaria vulgaris-Scrofulariaceae Linum usitatissimum -.
Plant is living many years.
It takes a maximum height of 80 cm.
Has executives drthia multiple sheets "epallassonta" with color light blue.
Flowers bright yellow.
Join the Linaria this, among many other species in uncultivated places ol Greece.
This plant with tea provides the body of the people the precious elements: iron, magnesium, and calcium.
It is well known flax, not so much the plant YEAR Its seeds (linseeds) where they also are the parts of the plant used as a therapeutic.
Flax seeds are laxative, emollient.
Is well known to operate them warm poultices.
It is even flaxseed slightly diuretic.
As a tea consists in diseases of the abdomen by inflammation and diseases of the kidneys, bladder, eczema, lichen and the pains sikotiov and bile.
Contained linseed: slimy substances and oil fixed desiccant.
And salts, sugar, starch, wax, resin vegetable albumin.
The oil is oleic acid, linoleate and especially linolenic.

Used: Internally: 2 tablespoons seeds day.
"As tea (10 to 20 g
water to 1000).
Externally: the seeds with flour poultice (linalefro 4 boiling water 15).
Recommended for arranging the "stool" be pairnontai each morning to treat a spoonful of crushed seeds in a glass of water.
Practically, using RSA linoladou mixture and red wine on the wounds as healing.
flax for gallstones, jaundice, bronchitis. cough, constipation, hemorrhoids, gall stones.
Flaxseed / linseed
The flaxseed and linseed oil produced is, family members Linaceae, the genus Linum.
Used parts:
-The same seed
Action:
-Against constipation! (Only flaxseed)
-Against breast cancer (only flaxseed)
-Against diabetes (only flaxseed)
Anti-cardiac disease
-Against hypertension (only flaxseed)
Against high-cholesterol or triglycerides
-Against HIV / AIDS
-Against neuropathy / lupus nephritis (flaxseed only)
-Against mastalgia due to menstruation (only flaxseed)
There are well-scientific evidence against its use for the treatment of prostate cancer
Dosage:
There are no standardized or well studied regimens for linseed and traditionally have used different dosages.
-Liquid - 1 tbsp dented (not ground) linseed in 180-360 ml liquid, three times a day, oral
-Powder, flour, soluble fiber - 50 g raw ground flaxseed daily (equivalent to 250 mg linarosporalefrou) until four weeks
-For constipation use 3 tbsp seed in 10 times amount of water.
Possible side effects:
-Rash, weakness, unsteady gait, itching, watery eyes, nasal congestion, sneezing, paralysis, seizures, shortness of breath, decreased pressure, nausea, vomiting, stomach pain, prolonged diarrhea, mania or hypomania, elevated blood sugar levels, prostate cancer, gastrointestinal discomfort
~ There is scientific evidence for use of ~

F

Linaria Linaria vulgaris--Scrofulariaceae Linum usitatissimum -.
Plante vit de nombreuses années.
Il faut une hauteur maximale de 80 cm.
Est-cadres drthia plusieurs feuilles "epallassonta" avec le bleu lumineux de couleur.
Fleurs jaune vif.
Rejoignez la Linaria ce, parmi beaucoup d'autres espèces dans les lieux incultes ol Grèce.
Cette plante avec du thé fournit à l'organisme des personnes les éléments précieux: le fer, le magnésium et le calcium.
Il est bien connu de lin, non pas tant l'AN de la plante Ses graines (graines de lin), où ils sont aussi les parties de la plante utilisée comme thérapeutique.
Les graines de lin sont laxatif, émollient.
Est bien connu pour les faire fonctionner cataplasmes chauds.
Il est même lin légèrement diurétique.
Comme un thé consiste dans les maladies de l'abdomen par l'inflammation et les maladies des reins, de la vessie, de l'eczéma, lichen et les douleurs sikotiov et la bile.
Contenu de lin: substances gluantes et huile déshydratant fixe.
Et des sels, le sucre, l'amidon, de la cire, de résine végétale albumine.
L'huile est l'acide oléique, le linoléate et surtout linolénique.

Occasion: En interne: 2 cuillères à soupe de graines jour.
"Comme le thé (10 à 20 g
de l'eau à 1000).
Extérieurement: les graines avec cataplasme de farine (4 linalefro eau bouillante 15).
Recommandé pour l'organisation de la "tabouret" être pairnontai chaque matin pour traiter une cuillerée de graines broyées dans un verre d'eau.
En pratique, en utilisant un mélange linoladou RSA et le vin rouge sur les plaies que la cicatrisation.
lin pour des calculs biliaires, ictère, une bronchite. la toux, la constipation, les hémorroïdes, les calculs biliaires.
La graine de lin / lin
La graine de lin et huile de lin produite est, les membres de la famille Linaceae, du genre Linum.
Parties utilisées:
-La même graine
Action:
-Contre la constipation! (Seuls les graines de lin)
-Contre le cancer du sein (seulement les graines de lin)
-Contre le diabète (seulement les graines de lin)
Maladie cardiaque Anti-
-Contre l'hypertension (uniquement lin)
Contre élevé de cholestérol ou de triglycérides
-Contre le VIH / SIDA
Contre-la neuropathie / néphrite lupique (lin seulement)
Contre-mastalgia due à la menstruation (seulement les graines de lin)
Il existe des preuves bien scientifique contre son utilisation pour le traitement du cancer de la prostate
Dosage:
Il n'y a pas de régimes standardisés ou bien étudié pour des doses différentes de graines de lin et traditionnellement utilisé.
-Liquide - 1 cuillère à soupe bosselees (non meulé) de graines de lin dans 180-360 ml de liquide, trois fois par jour, par voie orale
-Poudre, la farine, les fibres solubles - 50 g de haché cru lin par jour (équivalent à 250 mg linarosporalefrou) délai de quatre semaines
-Pour la constipation utiliser 3 cuillères à soupe
semence dans 10 fois la quantité d'eau.
Effets secondaires possibles:
-Rash, une faiblesse, une démarche instable, des démangeaisons, yeux larmoyants, congestion nasale, éternuements, la paralysie, des convulsions, essoufflement, diminution de la pression, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une diarrhée prolongée, la manie ou d'hypomanie, les niveaux de sucre dans le sang, cancer de la prostate, gastro-intestinal malaise
~ Il est scientifiquement prouvé pour l'utilisation de ~
R
Linaria-Linaria обыкновенная-Scrofulariaceae Linum Usitatissimum -.
Завод живет много лет.
Требуется максимальная высота 80 см.
Имеет руководителей drthia нескольких листов "epallassonta" с цветным синим светом.
Цветы ярко-желтые.
Регистрация Linaria этого, среди многих других видов в невозделываемых местах ол Греции.
Это растение с чаем обеспечивает организм народа драгоценных элементов: железо, магний и кальций.
Хорошо известно, лен, не столько установка год Его семена (льняное семя), где они также являются частями растений, используемых в качестве терапевтического.
Семена льна слабительного, смягчающее.
Хорошо известно, чтобы управлять ими теплые припарки.
Это даже немного льняного мочегонное средство.
Как чай состоит при заболеваниях брюшной полости воспалением и заболеваниях почек, мочевого пузыря, экзема, лишай и более sikotiov и желчью.
Содержится льняным: слизистые вещества и масла фиксированной осушителя.
И соли, сахар, крахмал, воск, растительные смолы альбумина.
Масло олеиновой кислоты, линолевой и линоленовой особенности.

Языками: Внутренне: 2 столовые ложки семян день.
"Как чай (от 10 до 20 г
вода 1000).
Внешне: семена с мукой припарки (linalefro 4 кипятка 15).
Рекомендуется для организации "стул" быть pairnontai каждое утро для лечения ложку измельченных семян на стакан воды.
Практически, используя RSA linoladou смеси и красное вино на раны, как исцеление.
лен камней в желчном пузыре, желтуха, бронхите. кашель, запоры, геморрой, камни в желчном пузыре.
Льняное / льняное
Льняное семя и льняное масло произведенный, членов семьи Linaceae, род Linum.
Используемые части:
-Такие же семена
Действие:
-Против запоров! (Только льняное)
-Против рака молочной железы (только льняное)
-Против диабета (только льняное)
Anti-сердечными заболеваниями
-Против гипертонии (только льняное)
Против высоким содержанием холестерина и триглицеридов
-Против ВИЧ / СПИДа
-Против нейропатии / волчаночный нефрит (льняное только)
-Против масталгия из-за менструаций (только льняное)
Есть хорошо научных доказательств против его использования для лечения рака простаты
Дозировка:
Там не существует стандартизованных или хорошо изучены схемы для льняного и традиционно использовали различные дозы.
Жидкость - 1 ст.л. помят (не первый) Льняное семя в 180-360 мл жидкости, три раза в день, устные
-Порошок, мука, растворимая клетчатка - 50 г сырого льняного землю не в день (эквивалентно 250 мг linarosporalefrou) до четырех недель
-При запорах использовать 3 столовые ложки семян в 10 раз количество воды.
Возможные побочные эффекты:
-Сыпь, слабость, неустойчивость походки, зуд, слезотечение, заложенность носа, чихание, параличи, судороги, одышка, пониженное давление, тошнота, рвота, боли в желудке, длительная диарея, мании или гипомании, повышенный уровень сахара в крови, рак предстательной железы, желудочно-кишечного дискомфорт
~ Существует научное доказательство для использования ~

K
柳穿鱼柳穿鱼Scrofulariaceae亚麻 -
工厂生活多年。
需要的最大高度80厘米。
有高管drthia张纸“epallassonta”颜色淡蓝色。
鲜黄色。
未开垦的地方OL希腊加入柳穿鱼,其中包括许多其他物种。
这种植物与人的珍贵元素:铁,镁,钙的身体。
这是众所周知的亚麻,没有那么多的工厂年度种子(亚麻籽),他们也有部分植物用作治疗。
亚麻籽是润肠通便,润肤剂。
众所周知操作他们温暖的药膏。
它甚至小幅亚麻籽利尿。
为茶由腹部炎症和疾病的肾脏,膀胱癌,湿疹,扁平的的痛苦sikotiov和胆汁疾病。
包含亚麻籽:粘糊糊的物质和油类固定干燥剂。
和它的盐,糖,淀粉,蜡,树脂的植物性白蛋白。
该油是油酸,亚油酸,特别是亚麻酸。

:内部:2汤匙种子的一天。
茶(1020
水至1000)。
对外:种子与面粉膏药(linalefro 4沸水15)。
推荐安排大便”pairnontai每天早晨把一杯水一匙压碎种子的。
实际上,使用RSA linoladou混合物和红葡萄酒,因为愈合的伤口上。
亚麻胆结石,黄疸,支气管炎。咳嗽,便秘,痔疮,胆囊结石。
亚麻籽/亚麻籽
亚麻籽和亚麻籽油,家庭成员亚麻科,亚麻属。
二手部分:
样的种子
动作:
对便秘! 亚麻籽只有)
预防乳腺癌(仅亚麻籽)
-
仅亚麻籽对糖尿病)
防心脏病
对高血压(亚麻籽)
对高胆固醇或甘油三酯
防治艾滋病毒/艾滋病
对神经病/疮性肾炎(亚麻籽)
针对乳腺痛,由于来月经(仅亚麻籽)
有科学证据反对其用于治疗前列腺癌
用法用量:
亚麻籽和传统使用不同剂量有没有标准或很好的研究方案。
- 1汤匙凹陷(不接地)亚麻籽在180-360毫升液体,每天3次,口服
粉,面粉,可溶性纤维 - 50克生磨碎的亚麻籽每日(相当于至250毫克linarosporalefrou),直到四个星期
对于便秘使用3汤匙种子在10倍量的水。
可能的副作用:
皮疹,无力,步态不稳,发痒,水汪汪的大眼睛,鼻塞,打喷嚏,瘫痪,癫痫发作,呼吸急促,减少压力,恶心,呕吐,胃痛,长期腹泻,躁狂或轻躁狂,升高血糖水平,前列腺癌,胃肠道不适
还有就是科学证据使用〜