Samstag, 27. Juli 2013

ΛαγάναΛαγάνα
Υλικά: 
  • 1 ½ κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 500 γρ. κίτρινο σκληρό αλεύρι
  • 50 γρ. νωπή μαγιά (σε θερμοκρασία δωματίου) ή 3 φακελλάκια ξερή
  • 1 λίτρο χλιαρό νερό
  • 30 γρ. ζάχαρη
  • 40 γρ. αλάτι
  • 150 ml ελαιόλαδο (προαιρετικά)
  • 3-4 κουταλιές σουσάμι
Εκτέλεση: 
Βάζουμε σε ένα μπολ 1 κούπα ( 300 ml) χλιαρό νερό (40 βαθμούς περίπου) και διαλύουμε τη μαγιά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη ζάχαρη, 280 γρ. αλεύρι και ανακατεύουμε, ώσπου να γίνει ένας λείος και αραιός χυλός.
Σκεπάζουμε το μπολ με μια πετσέτα και το αφήνουμε 20-25 λεπτά ή και περισσότερο σε ζεστό μέρος, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο ο χυλός.
Κατόπιν κοσκινίζουμε σε μια λεκάνη το υπόλοιπο αλεύρι με το αλάτι και ανοίγουμε στο κέντρο μία λακκούβα. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη φουσκωμένη μαγιά και λίγο λίγο το νερό ανακατεύοντας, μέχρι να αναμειχθούν καλά τα υλικά.
Αν θέλουμε τις λαγάνες νηστίσιμες, παραλείπουμε το λάδι.
Ζυμώνουμε, μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και να μην κολλάει στα χέρια μας. Αν κολλάει, προσθέτουμε λίγο αλεύρι.
Σκεπάζουμε τη λεκάνη με μια μεμβράνη και μια κουβερτούλα και τη βάζουμε σε ζεστό μέρος, μέχρι η ζύμη να διπλασιαστεί σε όγκο. Βγάζουμε τη ζύμη από τη λεκάνη, τη βάζουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια και τη χωρίζουμε σε 6 ή περισσότερα κομμάτια, ανάλογα με το μέγεθος, που θέλουμε να έχει η λαγάνα.
Πλάθουμε με το κάθε κομμάτι ένα ''μπαστούνι'' αρκετά παχύ και κατόπιν το πατάμε με τον πλάστη, να γίνει πλατύ και να έχει πάχος ενός δαχτύλου.
Βάζουμε τις λαγάνες σε ταψιά λαδωμένα ή στρωμένα με λαδόκολλα.
Τα σκεπάζουμε με πετσέτα και τα αφήνουμε 25-30 περίπου λεπτά, μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο.
Αν δεν θέλουμε οι λαγάνες μας, να γίνουν πολύ φουσκωτές, τις αφήνουμε λιγότερη ώρα να φουσκώσουν (15-20 περίπου λεπτά).
Πατάμε τις λαγάνες με τα 2 δάχτυλα μας σε διάφορα σημεία, για να φτιάξουμε βαθουλώματα.
Τις βρέχουμε με ελάχιστο νερό με τη βοήθεια ενός πινέλου και τις πασπαλίζουμε με αρκετό σουσάμι. Το νερό βοηθάει να κολλήσει το σουσάμι στο ζυμάρι.
Πριν τις βάλουμε στο φούρνο, τις τρυπάμε με ένα πιρούνι σε διάφορα σημεία.
Ψήνουμε τις λαγάνες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 45-50 περίπου λεπτά, ανάλογα με το πάχος της ζύμης, μέχρι να ροδοκοκκινίσουν. Όχι παραπάνω, γιατί θα καούν.
Αν θέλουμε τις λαγάνες μαλακές, όταν τις βγάλουμε από το φούρνο, τις αλείφουμε πάλι με νερό και τις σκεπάζουμε με πετσέτα.
G
Focaccia
Materialien:
• 1 ½ kg Mehl für alle Anwendungen
• 500 g. harte gelbe Mehl
• 50 g. frische Hefe (bei Raumtemperatur) oder 3 Beutel trocken
• 1 Liter warmem Wasser
• 30 g. Zucker
• 40 g. Salz
• 150 ml Olivenöl (optional)
• 3-4 Esslöffel Sesam
Ausführung:
In eine Schüssel geben 1 Tasse (300 ml) warmem Wasser (ca. 40 Grad) und die Hefe. Dann fügen Sie Zucker, 280 gr. Mehl und rühren, bis sie eine glatte und dünne Brei geworden.
Decken Sie die Schüssel mit einem Handtuch und lassen für 20-25 Minuten oder länger an einem warmen Ort bis in Volumen des Schlamms verdoppelt.
Dann in eine Schüssel sieben Sie das restliche Mehl mit Salz und Rolle in der Mitte eine Pfütze. Fügen Sie das Öl und die Hefe aufgeblasen wenig Wasser und rühren, bis alles gut vermischt Materialien.
Wenn wir die laganon Fasten möchten, lassen Sie das Öl.
Kneten, bis der Teig elastisch ist und nicht in unseren Händen halten. Wenn klebrig, fügen Sie ein wenig Mehl.
Decken Sie die Schüssel mit einer Membran und einer Decke und legte sie in einen warmen Ort, bis der Teig verdoppelt Volumen. Nehmen Sie den Teig aus der Schüssel, legte es auf einer bemehlten Fläche und teilen sich in 6 oder mehr Stücke, je nach Größe, wir wollen lagana haben.
Gestalten Sie jedes Stück mit einem'''' Stick dick genug und drücken Sie dann mit einem Nudelholz, zu breit und haben eine Dicke von einem Finger.
Setzen Sie die Laganas Pfannen gefettete oder mit Backpapier auslegen.
Deckel mit Handtuch und lassen Sie stehen 25 bis 30 Minuten, bis das Volumen verdoppelt.
Wenn wir nicht wollen, dass unsere Laganas, sehr aufgeblasen, lassen sie weniger Zeit zu steigen (15-20 Minuten).
Drücken Sie die laganon mit zwei Fingern über unsere Punkte, um Dellen zu machen.
Der nasse mit ein wenig Wasser mit Hilfe eines Pinsels bestreichen und mit einigen Sesam. Wasser hilft, die Sesam in den Teig kleben.
Bevor es in den Ofen, die Löcher mit einer Gabel an mehreren Stellen.
Backen Sie die laganon im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad in den Widerständen für etwa 45-50 Minuten, je nach Dicke des Teiges, bis sie braun sind. Nicht mehr, denn es wird brennen.
Wenn wir die laganon weich beim Herausnehmen aus dem Ofen wollen, putzen das Wasser wieder und decken mit Handtuch.


E
Focaccia
Materials:
• 1 ½ kg flour for all uses
• 500 g. hard yellow flour
• 50 g. fresh yeast (at room temperature) or 3 sachets dry
• 1 liter of warm water
• 30 g.
sugar
• 40 g. salt
• 150 ml olive oil (optional)
• 3-4 tablespoons sesame
Execution:
Place in a bowl 1 cup (300 ml) warm water (approximately 40 degrees) and dissolve the yeast. Then add sugar, 280 gr. flour and stir until they become a smooth and thin gruel.
Cover the bowl with a towel and leave for 20-25 minutes or longer in a warm place until doubled in volume of the slurry.
Then sift in a bowl the remaining flour with salt and roll in the center a puddle. Add the oil, and the yeast inflated little bit water, stirring until well blended materials.
If we want the laganon fasting, omit the oil.
Knead until the dough is elastic and does not stick in our hands. If sticky, add a little flour.
Cover the bowl with a membrane and a blanket and put it in a warm place until the dough doubles in volume. Remove the dough from the bowl, put it on a floured surface and divide into 6 or more pieces, depending on size, we want to have lagana.
Shape each piece with a'' stick'' thick enough and then press with a rolling pin, becoming wide and have a thickness of a finger.
Put the Laganas pans greased or covered with parchment paper.
Cover with towel and let stand 25 to 30 minutes, until doubled in volume.
If we do not want our Laganas, become very inflated, leave them less time to rise (15-20 minutes).
Press the laganon with two fingers across our points to make dents.
The wet with a little water with the help of a brush and sprinkle with some sesame seeds. Water helps to stick the sesame seeds in the dough.
Before putting it in the oven, the holes with a fork in several places.
Bake the laganon in preheated oven at 180 degrees in resistors for about 45-50 minutes depending on the thickness of the dough, until browned.
No more, because it will burn.
If we want the laganon soft when removing from the oven, brush the water again and cover with towel.
F
Focaccia
Matériaux:
• 1 ½ kg de farine pour tous les usages
• 500 g. farine jaune dur
• 50 g. levure fraîche (à la température ambiante) ou 3 sachets secs
• 1 litre d'eau chaude
• 30 g. sucre
• 40 g. sel
• 150 ml d'huile d'olive (facultatif)
• 3-4 cuillères à soupe de sésame
Exécution:
Placer dans un bol 1 tasse (300 ml) d'eau tiède (environ 40 degrés) et dissoudre la levure. Ensuite, ajouter le sucre, 280 gr. la farine et remuer jusqu'à ce qu'ils deviennent une bouillie lisse et mince.
Couvrir le bol avec une serviette et laisser reposer pendant 20-25 minutes ou plus dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle double de volume de la suspension.
Puis tamiser dans un bol la farine restante avec le sel et les rouler dans le centre d'une flaque d'eau. Ajouter l'huile et la levure gonfle peu d'eau, en remuant jusqu'à ce que des matériaux bien mélangés.
Si nous voulons que le jeûne laganon, omettre l'huile.
Pétrir jusqu'à ce que la pâte soit élastique et ne colle pas entre nos mains. Si collante, ajouter un peu de farine.
Couvrir le bol d'une membrane et une couverture et le mettre dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume. Retirer la pâte du bol, mettez-le sur une surface farinée et la diviser en 6 pièces ou plus, selon la taille, nous voulons avoir Lagana.
Façonner chaque morceau avec un bâton'''' assez épaisse, puis appuyez avec un rouleau à pâtisserie, devenant de largeur et une épaisseur d'un doigt.
Mettez les Laganas moules graissés ou recouverte de papier sulfurisé.
Couvrir avec une serviette et laisser reposer 25 à 30 minutes, jusqu'à ce qu'elle double de volume.
Si nous ne voulons pas que nos Laganas, devenu très gonflé, leur laisser moins de temps à monter (15-20 minutes).
Appuyez sur la laganon avec deux doigts à travers nos arguments à faire valoir dents.
Le mouillé avec un peu d'eau à l'aide d'un pinceau et saupoudrer de quelques graines de sésame. L'eau aide à coller les graines de sésame dans la pâte.
Avant de le mettre dans le four, les trous avec une fourchette en plusieurs endroits.
Cuire le laganon au four préchauffé à 180 degrés dans résistances pendant environ 45-50 minutes selon l'épaisseur de la pâte, jusqu'à ce qu'il brunisse. Non plus, car il va brûler.
Si nous voulons que le soft laganon lorsque vous retirez du four, badigeonner à nouveau de l'eau et couvrir avec une serviette.

R
Фокачча
Материалы по теме:
• 1 ½ кг муки для всех видов использования
• 500 г. жесткие желтые муки
• 50 г. свежих дрожжей (при комнатной температуре) или 3 пакетика сухой
• 1 л теплой воды
• 30 г. сахар
• 40 г. соль
• 150 мл оливкового масла (опционально)
• 3-4 столовые ложки кунжута
Исполнение:
Положите в миску 1 стакан (300 мл) теплой воды (около 40 градусов) и растворить дрожжи. Затем добавить сахар, 280 гр. муку и перемешать пока они не станут гладкими и жидкую кашу.
Накройте миску полотенцем и оставить на 20-25 минут или дольше в теплое место, пока не увеличится в объеме суспензии.
Затем просеять в миску оставшуюся муку с солью и обвалять в центр лужи. Добавить масло и дрожжи завышенным немного воды немного, помешивая, пока хорошо не смешано материалов.
Если мы хотим поста laganon, опустить в масло.
Месить, пока тесто не эластична и не придерживаться в наших руках. Если липкое, добавьте немного муки.
Накройте миску с мембраной и одеяло и положил его в теплое место, пока тесто не увеличится вдвое в объеме. Снимите тесто из миски, положите его на посыпанную мукой поверхность и разделить на 6 или более частей, в зависимости от размера, мы хотим иметь Lagana.
Сформируйте каждую часть с палкой'''' достаточно толстым, а затем нажмите скалкой, став широко и имеют толщину пальца.
Поставьте кастрюлю смазанную Лаганас или покрытые пергаментной бумагой.
Накрыть полотенцем и дать постоять 25 до 30 минут, пока не удвоено в объеме.
Если мы не хотим, чтобы наши Лаганас, стало очень завышены, оставить их меньше времени, чтобы подняться (15-20 минут).
Нажмите laganon с двумя пальцами по нашей точки, чтобы вмятин.
Влажный с небольшим количеством воды с помощью кисти и посыпать некоторые кунжутом. Вода помогает придерживаться кунжута в тесто.
Прежде чем поставить его в духовку, отверстия с вилкой в ​​нескольких местах.
Выпекать laganon в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в резисторы для 45-50 минут в зависимости от толщины теста, пока не подрумянится. Нет больше, потому что она будет гореть.
Если мы хотим, мягкие laganon при удалении из духовки, чистить воду снова и накрыть полотенцем.


K
佛卡夏
材料:
•1
个半公斤面粉的所有用途
•500
克。坚硬的黄色面粉
•50
鲜酵母(在室温下)或3香囊干
•1
公升暖水
•30
克糖
•40
克。
•150
毫升橄榄油(可选)
•3-4
汤匙芝麻
执行:
放置在碗1杯(300毫升)温水(40摄氏度)和溶解酵母。然后加白糖280克。面粉,搅拌,直到他们变得顺利和稀粥。
一碗用毛巾盖住,留下一个温暖的地方20-25钟或更长的时间,直到浆料量翻了一番。
在一个碗里,然后过筛剩下的面粉,盐和轧辊中心水坑。加入油,酵母充气点点水,搅拌,直到充分混合材料。
如果我们希望laganon的空腹,省略油。
揉直到面团弹性和不坚持在我们的手中。如果粘,加少许面粉。
盖的碗用膜和毯子,并把它放在一个温暖的地方,直到面团量加倍。从碗里取出面团,把它放在一个面粉表面,并分为6个或更多件,根据大小,我们希望有拉加纳。
形状每一块足够的厚度,然后按用擀面杖渐宽,并有一个手指的厚度。
将拉加纳斯平底锅抹油或羊皮纸覆盖。
盖上毛巾,静置2530钟,直到量翻了一番。
如果我们不希望我们的拉加纳斯,变得很膨胀,让他们少上升时间(15-20钟)。
laganon用两个手指在我们点凹痕。
湿用少量的水的帮助下,一刷,撒上一些芝麻。水有助于面团粘芝麻。
把它在烤箱前,孔用叉子在几个地方。
预热烤箱180电阻约45-50钟,视面团的厚度,直到焦黄烘烤laganon的。没有更多的,因为它会燃烧。
如果我们想从烤箱中取出时,的laganon软刷一遍水,并用毛巾覆盖Formularbeginn
Formularende