Sonntag, 28. Juli 2013

Βαλεριάνα-Valeriana officinalis-Valerianaceae-Βαλεριάνα-Valeriana officinalis-Valerianaceae-
Βάλεριάνα ή φαρμακευτική.
Η βαλεριάνα είναι γνωστή ώς φαρμακευτικό παρασκεύασμα μέ μεγάλη χρήση.
Βρίσκεται στην Ελλάδα αυτοφυής (στά βόρεια) σχετικά σπάνια.
Μπορεί νά καλλιεργηθεί στά ψυχρότερα μέρη τής Ελλάδος γιατί παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον άπό εμπορικής καί θεραπευτικής απόψεως .
Είναι φυτό πού φθάνει σέ ύψος ώς 1 ή 1,5 μέτρ.
βελούδινο στή βάση του.
Τό στέλεχος του είναι ευθύ σωληνοειδές άπλό στή βάση του καί διακλαδιζόμενο στό ανώτερο τμήμα του.
Τά φύλλα του φυτού είναι αντίθετα, μέ μίσχο τά κατώτερα καί άμισχα τά ανώτερα, όλα μέ «φτεροειδή» μορφή.
Τά άνθη της σέ μορφή «κορύμβου» μικρά λευκά ή κόκκινα ή καί κυανά, στό άκρο τοΰ στελέχους.
Ανθίζει τό καλοκαίρι μέχρι τό φθινόπωρο.
Η ρίζα τής Βαλεριάνας μέ εμφάνιση «κολοβή», είναι ινώδης (κλωστές άσπρειδερές, παχειές, μακρουλές, αρωματικές).
Οί καρποί της (άχαίνιον) γραμμωτοί ωοειδείς μακρουλοί μέ «λοφίο».
Χρησιμοποιείται ή ρίζα του φυτου: Κατά τής επιληψίας ώς αποτελεσματική στίς περιπτώσεις έλαφρας μορφής.
Κατά τής υστερίας, καί σέ καταστάσεις νευρικών σπασμών.
Στίς περιπτώσεις παραλύσεων, αφωνίας, «καούρας» τών εντοσθίων, τυμπανίτιδος» διαλειπόντων πυρετών, «δίψας», άσθματος.
Τό φυτό αυτό είναι καί παρασιτοκτόνο σκωληκοκτόνο, χρησιμοποιούμενο μέ φαρμακευτικά παρασκευάσματα.
Ή ρίζα τής βαλεριάνας είναι άντισπασμωδική καί κατά τοΰ «λόξιγγα».
Τό «τσάι» της είναι κατά τής παχυσαρκίας (τά ξερά φύλλα γίνονται σκόνη 30-40 γραμ.
σέ ενα λίτρο νερό).
Όλα τά παρασκευάσματα τής βαλεριάνας μέ τΙς τόσο ευεργετικές επιδράσεις της είναι δύσκολα στή λήψη λόγω της γνωστής δυσάρεστης μυρωδιάς της.
Χρησιμοποιείται ώς σκόνη (1 - 10 γραμ.) ώς τσάι (10 γρ.
στό λίτρο νερό).
Ώς βάμμα αίθερουχο — 2 γραμ.
— ώς βάμμα οίνοπνευματούχο — 5-15 γρ., ώς εκχύλισμα — 2-4 γρ.
— μέ χάπια.
Ώς αίθέριο έλαιο — 6-10 σταγ.
Χρησιμοποιείται ακόμη ή ρίζα της σέ μορφή σκόνης μέσα σέ μέλι ή σέ κρασί.

Μέ τό αφέψημα της γίνονται μπάνια κατά τών σπασμών τών νεογέννητων βρεφών.
Ξερή ρίζα τοΰ φυτού μέ «έμβρεγμα» σέ κρύο νερό είναι εξαίρετο υπνωτικό.
Χημικώς, ή ρίζα τής βαλεριάνας περιέχει: βαλεριανικόν όξύ, πτητικό δλαιο, γκόμμα, ρετσίνι, άμυλο.
Η Βαλεριάνα συναντάται αυτοφυής στή βόρειο Ελλάδα και στή Θεσσαλία σέ τόπους υγρούς.
Μπορεί νά καλλιεργηθή έκει μέ επιτυχία και ακόμη στά ορεινά τής νοτίου Ελλάδος.
Πολλαπλασιάζεται μέ σπόρο τήν άνοιξη ή μέ διαίρεση.
Καλλιεργείται ώς ετήσιο φυτό και συγκομίζεται τό φθινόπωρο.
Τό φύτεμα της γίνεται τό φθινόπωρο, αρκετά αραιά, σέ καλό χώμα.
Η Βαλεριάνα (Valeriana officinalis) Βαλεριάνα: ηρεμιστική, νεύρα, αϋπνίες, υστερία.
βαλεριάνα, ειναι ηρεμιστικό για αυπνίες, νε΄θρα, πονοκέφαλο και καούρες του στομαχιού.
Φυσικό ηρεμιστικό, για τις νευρώσεις, την υπέρταση, πονοκεφάλους, πολυδιψία των διαβητικών, κατά της αϋπνίας.
Baldrian (Valeriana officinalis) Baldrian: beruhigend, Nerven, Schlaflosigkeit, Hysterie.
Baldrian ist ein Beruhigungsmittel gegen Schlaflosigkeit, Nethra, Kopfschmerzen, Sodbrennen und Magen.
Natürliches Beruhigungsmittel für Venen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Polydipsie an Diabetes, für Schlaflosigkeit.

Valerian (Valeriana officinalis) Valerian: sedative, nerves, insomnia, hysteria.
Valerian, is a sedative for insomnia, nethra, headache, heartburn and stomach.
Natural tranquilizer for veins, hypertension, headaches, polydipsia from diabetes, for insomnia.

Valériane (Valeriana officinalis) Valériane: sédatif, les nerfs, l'insomnie, l'hystérie.
Valériane, est un sédatif pour l'insomnie, nethra, maux de tête, brûlures d'estomac et de l'estomac.
Tranquillisant naturel pour les veines, hypertension, maux de tête, polydipsie de diabète, de l'insomnie.

Βαλεριανή
Η βαλεριανή, μέλος της οικογένειας
Valerianaceae, χρησιμοποιείται ευρέως για να θεραπεύσει την αϋπνία και την ανησυχία. Καλύτερα αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε όσους δεν κοιμούνται καλά.
Χρησιμοποιούμενα μέρη:
-ρίζα
-εκχύλισμα (ως παρασκεύασμα)
Δράση:
-κατά της αϋπνίας!
-κατά της ανησυχίας
-υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία κατά της χρήσης της για την καταστολή.
Δοσολογία:
Τα προιόντα βαλεριανής προτυποποιούνται ως προς το βαλερινικό ή το βαλερικό οξύ.
-Εκχύλισμα - 400-900
mg υδατικού ή υδατικού-αιθανολικού εκχυλίσματος (αντίστοιχο με 1,5-3 g βοτάνου), 30 με 60 λεπτά πριν τον ύπνο.
- 100
mg υδατικού ή υδατικού-αιθανολικού εκχυλίσματος πριν από μια αγχογόνο κατάσταση
-τσάι - 1,5-3
g ρίζας εμποτισμένης για 5-10 λεπτά σε 150 ml βρασμένου νερού.
Πιθανές παρενέργειες:
-πονοκέφαλος, διέγερση, στομαχική διαταραχή, ανησυχία, ζάλη, υποθερμία, αϋπνία (μπορεί να παρατηρηθεί με χρήση μεγαλύτερη από δυο έως τέσσερις μήνες), μειωμένη συγκέντρωση, καταστολή, συμπτώματα μέθης
σημείωση: τα συμπτώματα στέρησης της βαλεριανής περιλαμβάνουν σύγχυση και ταχυκαρδία και μπορεί να προκληθούν με την απότομη διακοπή της χρήσης της.

Baldrian
Valerian, ein Mitglied der Familie Valerianaceae, wird häufig zur Behandlung von Schlaflosigkeit und Angstzuständen. Bessere Ergebnisse wurden in diejenigen, die nicht schlafen gut beobachtet worden.
Gebrauchte Teile:
Root-
-Extrakt (als Vorbereitung)
Aktion:
-Für Schlaflosigkeit!
Anti-Angst
-Es gibt genügend Beweise gegen den Einsatz der Repression.
Dosierung:
Die von uns als Modell, um valeriniko Baldrian oder Valerie Säure.
-Extrakt - 400 bis 900 mg eines wässrigen oder wässrig-ethanolischer Extrakt (entsprechend 1,5-3 g Kraut), 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen.
- 100 mg einer wässrigen oder wässrig-ethanolischer Extrakt vor einer Stress-Situation
-Tee - 1,5-3 g Wurzel für 5-10 Minuten in 150 ml abgekochtes Wasser getränkt.
Mögliche Nebenwirkungen:
-Kopfschmerzen, Unruhe, Magenschmerzen, Unruhe, Schwindel, Hypothermie, Schlaflosigkeit (zu beobachten, die mehr als zwei bis vier Monaten werden), verminderte Konzentration, Depression, Symptome von Trunkenheit
Hinweis: Die Entzugserscheinungen sind Verwirrung von Baldrian und Tachykardie und kann durch plötzliches Absetzen von deren Gebrauch entstehen.

Valerian
Valerian, a member of the family Valerianaceae, is widely used to treat insomnia and anxiety. Better results have been observed in those who do not sleep well.
Used parts:
Root-
-Extract (as prepared)
Action:
-For insomnia!
Anti-anxiety
-There is sufficient evidence against the use of the repression.
Dosage:
The products we model as valerian to valeriniko or Valerie acid.
-Extract - 400-900 mg of an aqueous or aqueous-ethanolic extract (corresponding to 1,5-3 g herb), 30 to 60 minutes before bedtime.
- 100 mg of an aqueous or aqueous-ethanolic extract before a stressful situation
-Tea - 1,5-3 g root impregnated for 5-10 minutes in 150 ml of boiled water.
Possible side effects:
-Headache, agitation, upset stomach, restlessness, dizziness, hypothermia, insomnia (can be observed using more than two to four months), decreased concentration, depression, symptoms of drunkenness
Note: Withdrawal symptoms include confusion of valerian and tachycardia and may be caused by abrupt discontinuation of its use.

Valériane
Valérien, un membre de la famille Valerianaceae, est largement utilisé pour traiter l'insomnie et l'anxiété. De meilleurs résultats ont été observés chez ceux qui ne dorment pas bien.
Parties utilisées:
Root-
-Extrait (tel que préparé)
D'action:
-Pour l'insomnie!
Anti-anxiété
-Il ya suffisamment de preuves contre l'utilisation de la répression.
Posologie:
Les produits que nous modèle comme la valériane ou de l'acide à valeriniko Valerie.
-Extrait - 400-900 mg d'un extrait aqueux ou hydro-éthanolique (correspondant à 1,5-3 g d'herbes), de 30 à 60 minutes avant le coucher.
- 100 mg d'un extrait aqueux ou aqueux-éthanolique avant une situation de stress
-Thé - 1,5-3 g de racines imprégné pendant 5-10 minutes dans 150 ml d'eau bouillie.
Effets secondaires possibles:
Maux de tête-, l'agitation, des maux d'estomac, de l'agitation, les étourdissements, l'hypothermie, l'insomnie (peut être observée en utilisant plus de deux à quatre mois), une diminution de la concentration, la dépression, les symptômes de l'ivresse
Remarque: Les symptômes de sevrage comprennent la confusion de valériane et de la tachycardie et peut être causée par l'arrêt brusque de son utilisation.