Sonntag, 28. Juli 2013

ΔυόσμοςΔυόσμος (Common Mint)      δύοσμος, για την χοληστερίνη.
Αφροδισιακό, για τις φλεγμονές του ρινοφάρυγγα, τους πόνους περιόδου των γυναικών, την αϋπνία, την αμυγδαλίτιδα, απωθητικό για έντομα και ποντίκια.
Στον δυόσμο αποδίδονται πολλές ευεργετικές ιδιότητες, όπως καταπολέμηση των πόνων του στομάχου, της ναυτίας, του λόξυγκα και υποβοήθηση στην πέψη. Επίσης προσφέρει πολλά κατά της νευρώσεων και τις διάφορες εκδηλώσεις της: αϋπνίες, σπασμοί, τρεμούλες, ημικρανίες, ταχυπαλμίες. Στη μαγειρική χρησιμοποιείται αρκετά ως μυρωδικό σε κεφτέδες, καλλιτσούνια, μυζηθρόπιτες, σάλτσες κλπ.
Δυόσμος
Χρησιμοποιούμενα Μέρη:
Αποξηραμένα τα φύλλα
Δράση:
Διάρροια από κρύωμα, ίκτερο, ασθένειες του ύπατος – Βράζουμε σε μισό λίτρο νερό 1 κουταλιά της σούπας κομμένα τα φύλλα και πίνουμε.
 Στοματικές ασθένειες και μολύνσεις – Με το ίδιο αφέψημα κάνουμε πλύσεις του στόματος.
Δυόσμος (Menta viridis) Ο δυόσμος απαντάται αυτοφυής σε υγρούς, ορεινούς τόπους αλλά πολλές φορές καλλιεργείται σε κήπους ή γλάστρες για να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική σαν καρύκευμα. Ολα τα μέρη του φυτού θεωρούνται φαρμακευτικά και ιδιαίτερα τα φύλλα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των δερματικών παθήσεων. Θεωρείται φυτό αντισπασμωδικό, χωνευτικό και καταπραϋντικό. Συνιστάται ακόμη σε περιππτώσεις ρευματισμών και τετάνου.
Δυόσμος (Menta viridis)
Όλα τα μέρη του θεωρούνται φαρμακευτικά και ιδιαίτερα τα φύλλα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των δερματικών παθήσεων. Είναι αντισπασμωδικό, χωνευτικό, μαλακτικό, καταπραϋντικό του στομάχου και καταπολεμά το λόξιγκα και το βήχα.
Στο φαγητο
καρότα, αρνί, κεφτέδες, γιουβαρλάκια, κιμάδες, ντρέσινγκ με γιαούρτι για ανατολίτικες σαλάτες, φρουτοσαλάτες, χλωρή μυζήθρα (το τυρί που λένε οι κρητικοί μυζήθρα) και ίσως και με άλλα τυριά, κολοκύθια.
Δυόσμος
Χρησιμοποιούμενα Μέρη:
Αποξηραμένα τα φύλλα
Δράση:
Διάρροια από κρύωμα, ίκτερο, ασθένειες του ύπατος – Βράζουμε σε μισό λίτρο νερό 1 κουταλιά της σούπας κομμένα τα φύλλα και πίνουμε.
 Στοματικές ασθένειες και μολύνσεις – Με το ίδιο αφέψημα κάνουμε πλύσεις του στόματος.

Mint (Common Minze) Minze, für Cholesterin.
Aphrodisiakum für Entzündungen der Nasen-Rachenraum, Menstruationsbeschwerden von Frauen, Schlaflosigkeit, Mandelentzündung und Insektenschutzmittel für Mäuse.
Die Minze zugeschrieben vielen positiven Eigenschaften, wie der Kampf gegen Magenschmerzen, Übelkeit, Schluckauf, und helfen bei der Verdauung. Es bietet auch viele der Neurosen und an den verschiedenen Veranstaltungen: Schlaflosigkeit, Krämpfe, Zittern, Kopfschmerzen, Herzklopfen. Gebraucht in der Küche als Gewürz in vielen Frikadellen, kallitsounia, Käse Pasteten, Soßen, etc.
Minze
Gebrauchte Ersatzteile:
Getrocknete Blätter
Aktion:
Durchfall von Erkältungen, Gelbsucht, Erkrankungen der Leber - Boil einen halben Liter Wasser 1 EL gehackte Blätter und Trinken.
 Oral Krankheiten und Infektionen - indem Sie die gleichen Abkochung Mundspülungen.
Minze (Menta viridis) Die Minze ist gefunden nativen in feuchten, bergigen Plätzen, aber häufig in Gärten oder Töpfe in der Küche als Gewürz verwendet werden angebaut. Alle Pflanzenteile als Arzneimittel und vor allem die Blätter, verwendet werden, um Hautkrankheiten zu behandeln. Anlage ist ein krampflösend, Verdauungs-und Beruhigungsmittel berücksichtigt. Noch peripptoseis Rheuma und Tetanus empfohlen.
Minze (Menta viridis)
Alle Teile sind medizinische und vor allem die Blätter, verwendet werden, um Hautkrankheiten zu behandeln. Es ist krampflösend, verdauungsfördernd, geschmeidig, beruhigt den Magen und kämpft Schluckauf und Husten.
In der Lebensmittelindustrie
Karotten, Lamm, Fleischbällchen, giouvarlakia, Hackfleisch, Joghurt-Dressing mit orientalischem Salat, Obstsalat, grünem Käse (Käse sagen kretischen Käse) und vielleicht mit anderen Käse, Zucchini.
Minze
Gebrauchte Ersatzteile:
Getrocknete Blätter
Aktion:
Durchfall von Erkältungen, Gelbsucht, Erkrankungen der Leber - Boil einen halben Liter Wasser 1 EL gehackte Blätter und Trinken.
 Oral Krankheiten und Infektionen - indem Sie die gleichen Abkochung Mundspülungen.

Mint (Common Mint) mint, for cholesterol.
Aphrodisiac for inflammations of the nasopharynx, period pains of women, insomnia, tonsillitis, and insect repellent for mice.
The mint attributed many beneficial properties, such as fighting stomach pains, nausea, hiccups, and assist in digestion. It also offers many of the neuroses and in the various events: insomnia, convulsions, tremors, headaches, palpitations. Used in cooking as a flavoring in many meatballs, kallitsounia, cheese pies, sauces, etc.
Mint
Used Parts:
Dried leaves
Action:
Diarrhea from colds, jaundice, diseases of the liver - Boil half a liter of water 1 tablespoon of chopped leaves and drink.
 Oral diseases and infections - By doing the same decoction oral rinses.
Mint (Menta viridis) The mint is found native in damp, mountainous places, but often cultivated in gardens or pots used in cooking as a seasoning. All plant parts considered medicinal and especially the leaves, used to treat skin diseases. Plant is considered an antispasmodic, digestive and sedative. Recommended yet peripptoseis rheumatism and tetanus.
Mint (Menta viridis)
All parts are medicinal and especially the leaves, used to treat skin diseases. It is antispasmodic, digestive, emollient, soothing the stomach and fights hiccup and cough.
In food
carrots, lamb, meatballs, giouvarlakia, minced meat, yogurt dressing with Oriental salads, fruit salads, green cheese (cheese say Cretan cheese) and maybe with other cheeses, zucchini.
Mint
Used Parts:
Dried leaves
Action:
Diarrhea from colds, jaundice, diseases of the liver - Boil half a liter of water 1 tablespoon of chopped leaves and drink.
 Oral diseases and infections - By doing the same decoction oral rinses.

Monnaie (commune Monnaie) de menthe, pour le cholestérol.
Aphrodisiaque pour les inflammations du nasopharynx, des douleurs période de femmes, de l'insomnie, l'amygdalite, et insectifuge pour les souris.
La menthe attribué de nombreuses propriétés bénéfiques, tels que la lutte contre les douleurs abdominales, des nausées, des hoquets, et aider à la digestion. Il offre également un grand nombre des névroses et des événements divers: insomnie, convulsions, tremblements, maux de tête, palpitations. Utilisé dans la cuisine comme assaisonnement dans les boulettes de viande beaucoup, kallitsounia, tartes au fromage, sauces, etc
Menthe
Parties utilisées:
Les feuilles séchées
D'action:
Diarrhée du rhume, la jaunisse, les maladies du foie - Faire bouillir un demi litre d'eau 1 cuillère à soupe de feuilles hachées et de la boisson.
 Maladies bucco-dentaires et des infections - en faisant des rinçages décoction mêmes orales.
Monnaie (Menta viridis) La menthe se trouve natif dans les endroits humides et montagneuses, mais souvent cultivée dans les jardins ou des pots utilisés dans la cuisine comme assaisonnement. Tous les parties de la plante considéré médicinal et en particulier les feuilles, utilisé pour traiter les maladies de la peau. L'usine est considéré comme un antispasmodique, digestif et sédatif. Recommandé encore peripptoseis rhumatismes et le tétanos.
Monnaie (Menta viridis)
Toutes les pièces sont médicinales et surtout les feuilles, utilisés pour traiter les maladies de la peau. Il est antispasmodique, digestif, émolliente, apaisante de l'estomac et le hoquet des combats et la toux.
Dans les aliments
les carottes, l'agneau, boulettes de viande, giouvarlakia, la viande hachée, sauce au yogourt avec des salades orientales, salades de fruits, du fromage vert (fromage dire fromage crétois) et peut-être avec d'autres fromages, les courgettes.
Menthe
Parties utilisées:
Les feuilles séchées
D'action:
Diarrhée du rhume, la jaunisse, les maladies du foie - Faire bouillir un demi litre d'eau 1 cuillère à soupe de feuilles hachées et de la boisson.
 Maladies bucco-dentaires et des infections - en faisant des rinçages décoction mêmes orales.